Refundering av PolarPæng skjer i tråd med publisert og tilgjengeliggjort regelverk.